Att Sverige är ett land med höga skatter är det inget snack om. Därför är det många som väljer att ta sitt pick och pack och lämna Sverige när det är dags för pension. Att flytta till Portugal och ta ut sin svenska pension där gör att man får mer för pengarna.

 

Få ut mer av pensionen i Portugal med fast skattesats

Om man väljer att flytta från Sverige kan man med fördel ta med sig sin pension. Du måste dock skatta på pensionen i Sverige, vilket är helt förståeligt eftersom att pengarna kommer ifrån Sverige och svenska myndigheter. För dig som flyttar utomlands och tar med dig din pension är det en fast skattesats på 25 %. Detta kallas för SINK.

Sedan 2020 har Portugal bestämt om att införa en skatt för utländska pensioner, som tidigare var skattebefriade. Denna skatt är på 10 %, men räknas av från den svenska skatten, så det blir alltså inte 35 %. Dock gör det så att det inte är lika lukrativt att flytta till Portugal nu som det var före 2020. Denna skatten börjar dock gälla tidigast 2023 och innan dess kan mycket hända.

 

Olika skatter på pensionen i Sverige

När det kommer till vilken skatt man betalar på pensionen om man bor kvar i Sverige så varierar siffran. Detta beror till största del på två faktorer. Först och främst så är det beroende på när du går i pension. Åldern är över eller under 66 år. Pensionsåldern är satt till 65 i Sverige, och om du väljer att arbeta längre än så kan du få betala lägre skatt. Sedan beror det även på vart i landet du bor. Alla kommuner har sina egna skattesatser, och även om det inte skiljer mer än någon procent så kan det bli en tusenlapp mer eller mindre.

 

Arbete och lön i Portugal

Anledningen till att många väntar med att flytta till Portugal tills man går i pension är för att lönerna i Portugal är mycket lägre än i Sverige. Det är lätt att tänka att man kommer tjäna mer pengar i ett “skatteparadis” men så är inte fallet. I Sverige har vi ingen lagstadgad minimilön, utan i Sverige är det istället facken som får sätta den lägsta lönen. I Portugal finns det en minimilön som är 650 euro, motsvarande cirka 6 500 kronor, före skatt. Om man räknar på en lön på 100 kronor i timmen i Sverige, vilket är det lägsta många fack har, så hamnar man på runt 16 500 kronor utan OB tillägg. Det är alltså 10 000 kronor mer än i Portugal. Så trots att vi i Sverige sedan skattar mer på den summan än vad de gör i Portugal så får vi mycket mer kvar av våra pengar. Medellönen i Portugal är cirka 10 000 kronor och i Sverige är den 24 000 kronor. Det är extremt stora skillnader på löner landen emellan.

Å andra sidan är levnadskostnaden lägre i Portugal. Men i slutändan är det ändå i Sverige som du kommer ha kvar mest pengar att avsätta för till exempel sparande. Många portugiser har inte råd att resa och göra större aktiviteter för att lönen mer eller mindre precis räcker till för att leva, medans det inte är helt ovanligt för en svensk att resa minst en gång per år, kanske till och med två.